Mindful art
The project that can help you express your emotions, reduce the level of stress and anxiety, and become more aware of the importance of self-care

Projekts, kas var palīdzēt izpaust emocijas, samazināt stresa un traksmes līmeni un apzināties pašaprūpes nozīmi
We prepared seven free to join events based on art-therapy basic elements - Dances(body involvement), Music, Painting and Drama. All of them include participation of professional in field. Date, time and place you will receive at least one week in advance via e-mail. Feel free to attend any of them, if you don't want to miss it don't forget to register in advance.

LV: Sagatavojām septiņus pasākumus, kur ikviens var bez maksas pievienoties. Šo pasākumu pamatā ir mākslas terapijas pamatelementi - dejas (ķermeņa iesaiste), mūzika, glezniecība un drāma. Tie visi ietver profesionāļa dalību klātienē. Datumu, laiku un vietu saņemsi e-pastā vismaz nedēļu pirms pasākuma, ja nevēlies palaist garām - reģistrējies jau iepriekš.
Choose your interests:
All events are happening in 4 languages: LV, ENG, RU and LV sign language !
April 27
Fluid Art
relaxing and meditative technique where you don't have control over the result but observe and enjoy the flow itself, mixing acrylic and tempera colours and pouring them on canvas.

LV: relaksējoša un meditatīva tehnika, kur nekontrolē rezultātu, bet vēro un izbauda pašu plūsmu, sajaucot akrila un temperas krāsas, lejot tās uz audekla.
June 8
Drama therapy and handcrafts
we move, explore our body, using imagination to live the transformation.
We craft our experience in creating our own symbols - snakes or others - which we can care as a souvenir (in the form of a mini-sculpture, jewellery or a gift for yourself or a loved one).

LV: mēs kustamies, pētām savu ķermeni, izmantojot iztēli, lai izdzīvotu pārvērtības.
Mēs izmantojam savu pieredzi, lai veidotu savu simbolu - čūsku vai citu - ko mēs varam paturēt kā suvenīru (mini skulptūras, rotaslietu vai dāvanas veidā sev vai mīļotajam cilvēkam).
July 21 - July 23
Mental Health camping
Two days mental health journey. We will have 6 different workshops such as yoga, nature and human connection, movements, drama therapy, social connection and cozy evenings with sunset and bonfire. Place: Veczemju Klintis, close to the sea cost in beautiful pine forest.

LV: Divu dienu garīgās veselības ceļojums. Mums būs 6 dažādas darbnīcas - joga, daba, cilvēciskā saikne, kustības, drāmas terapija un sociālā saikne. Omulīgi vakari ar saulrietu un ugunskuru. Vieta: Veczemju Klintis, tuvu jūrai ar skaisto priežu mežu.
August 16
Mindfullness voyage
Sailing trip with art practices and being in the moment. Recognising environment around and reflect on your summer.

LV: Burāšanas brauciens ar mākslas treniņiem un atrašanos šajā brīdī. Apzinoties vidi apkārt un reflektēt uz vasaru.
September 2
Sounds, vibrations and music
Gong Therapy session. Listening vibrations and meditate together with different music instruments. Sound therapy helps to calm down and find inner peace.

LV:Gonga terapijas sesija. Klausoties vibrācijas un meditējot kopā ar dažādiem mūzikas instrumentiem. Skaņu terapija palīdz nomierināties un rast iekšējo mieru.
November 9
Drums jam session
Together we discover different instruments, mostly drums and created vibrations all together connecting with a sound and learn how to meditate with loud sound

LV: Kopā mēs atklājam dažādus instrumentus, galvenokārt bungas un radam dažādas vibrācijas, iemācamies meditēt dažādu skaņu līmeņos un sekot ritmam.
December 9
Mindful art event
This event aims to highlight the importance of mental health. Participants have the chance to explore four types of art therapy: drama, dance, music, and visual art, workshops led by qualified specialists, it offers a safe and pleasant environment to learn more about methods for wellbeing

LV: Šī pasākuma mērķis ir uzsvērt mentālās veselības nozīmi. Dalībniekiem ir iespēja iepazīt četrus mākslas terapijas veidus: drāma, deja, mūzika un vizuālā māksla, kvalificētu speciālistu vadībā. Tā piedāvā drošu un patīkamu vidi, kur uzzināt vairāk par labsajūtas metodēm.
Our project in photos
Fluid art workshop 27.04.2023
Drama therapy and handcrafts 08.06.2023
Mental health camp 21-23.07.2023
Mindfulness voyage 16.08.2023
Sound, vibrations and music 2.09.2023
Drums Jam session 9.11.2023
Mindful art 9.12.2023
The project is financed with the support of the European Union administered in Latvia by the Agency for International Programs for Youth. This publication reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in.
Discover more about European Solidarity corps projects here